Overige links

VVD landelijk

JOVD

 

DE KAMERCENTRALE 

De kamercentrale is de verbindende schakel tussen de afdelingen en waterschappen in het gebied en de provinciecentrale Zuid-Holland en de landelijke partijorganisatie van de VVD.

Schiedam valt onder de Kamercentrale Dordrecht. Er zijn 4 kamercentrales in ZH: Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Zuid-Holland Noord. Deze 4 Kamercentrales
vormen samen de provinciecentrale die met name een rol speelt in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen voor o.a. het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Kamercentrale (KC) Dordrecht

Kamercentrale (KC) Rotterdam

Kamercentrale (KC) Den Haag

Kamercentrale (KC) Zuid-Holland Noord

PROVINCIECENTRALE

De vier kamercentrales Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Zuid-Holland Noord vormen gezamenlijk de provinciecentrale Zuid-Holland. De provinciecentrale is verantwoordelijk voor de kandidaatstelling van leden voor de Provinciale Staten en voor het opstellen van een verkiezingsprogramma. Alle leden in Zuid-Holland zijn automatisch lid van deze centrale, en hebben stemrecht in de provinciecentralevergaderingen. Het bestuur van de provinciecentrale bestaat uit afgevaardigden van de vier kamercentrales, normaliter de voorzitters.

Provinciecentrale Zuid-Holland

BIS

Bestuusrinformatiesysteem gemeente Schiedam + agenda's