Fahid Minhas

De heer Minhas is wethouder en tevens eerste locoburgemeester. Hij heeft de volgende portefeuilles:

- Bouwen en Wonen

- Ruimtelijke Ordening

- Bedrijventerreinen

- Havens en Maritieme Ontwikkeling

- Sport