SPEK NEEMT STOKJE OVER VAN MOSTERT

Met ingang van 1 september neemt Onno Spek het fractievoorzitterschap over van Ad Mostert.

Enkele maanden geleden kozen de leden van de VVD Schiedam Spek tot lijsttrekker bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Mostert: ‘Het is een logische stap dat Onno nu het voorzitterschap overneemt. Hij kan dan tot aan de verkiezingen de fractie leiden en daarmee ervaring opdoen’. Mostert doet dan wel een stapje terug als fractievoorzitter, maar blijft zich onverminderd inzetten voor de VVD.

Spek is bezig aan zijn eerste termijn in de raad. ‘Afgelopen jaren heb ik veel geleerd en nu, na behandeling van de Zomernota, is het een mooi moment om het voorzitterschap over te nemen. We hebben nog enkele belangrijke onderwerpen op de raadsagenda staan die de aandacht verdienen, voordat de verkiezingscampagne losbreekt. Wij zijn een ambitieuze afdeling met veel talent. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk raadszetels te winnen en dat talent een plek te geven in de raadszaal’.