VVD Schiedam vraagt om meer aandacht voor ‘Camera in Beeld’

In de commissievergadering van 12 september heeft de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor ‘Camera in Beeld’, nadat zij dit systeem ook al voor het zomerreces met een motie onder de aandacht bracht in de gemeenteraad. Volgens de VVD verdient dit systeem, waarbij Schiedammers kunnen bijdragen aan effectieve en snellere opsporing, een veel actievere rol van het college van B&W. De motie is destijds ingetrokken, omdat het college een memo naar de Raad zou sturen met verdere informatie. Deze memo heeft de Raad nu ontvangen.

Camera in Beeld is een landelijk registratiesysteem van de politie waarin de locaties van gemelde particuliere camera’s  zijn weergegeven. Dit zijn camera’s van bijvoorbeeld bewoners en ondernemers die gericht zijn op (het beschermen van) hun eigendommen. Na registratie kan de politie bij een misdrijf in één oogopslag zien of er in de buurt camera’s hangen die mogelijk beelden hebben van de dader. De politie kan niet live meekijken en heeft toestemming nodig van de officier van justitie voor het opvragen van de beelden aan de eigenaar. In het systeem staat alleen de locatie van de camera, hoe de eigenaar bereikbaar is, hoe lang de beelden bewaard worden en welk deel van de openbare weg in beeld is. 


Het succes van Camera in Beeld hangt af van het aantal Schiedamse camera-eigenaren dat hun camera aanmeldt. Hiervoor geldt wel dat Schiedammers eerst bekend moeten zijn met Camera in Beeld en de bewezen voordelen. Het door de burgemeester geschetste plan in de memo om bewoners en ondernemers te informeren beoordeelt de VVD als te passief. De VVD verwacht bijvoorbeeld niet dat er veel ondernemers worden bereikt door het plaatsen van informatie op de site van de gemeente. Actiever benaderen is noodzakelijk! 


Het mondelinge antwoord van de burgemeester in de commissievergadering op 12 september gaf wel blijk van de noodzakelijke actieve benadering. De VVD blijft dit echter volgen, omdat het vergroten van de veiligheid in Schiedam één van onze kernpunten is.