Nathalie Gouweleeuw geen kandidaat voor het wethouderschap volgende bestuursperiode

Gisterenavond stelde Nathalie Gouweleeuw tijdens de algemene ledenvergadering de Schiedamse leden op de hoogte van haar visie op de komende bestuursperiode. Hieronder vindt u haar persoonlijke mededeling en de reactie van fractievoorzitter Onno Spek.

Bestuurlijke, politieke en persoonlijke ruimte

Ik heb besloten om mij geen kandidaat te stellen als wethouder voor de volgende bestuursperiode. Mijn besluit heb ik genomen vanwege bestuurlijke, politieke en persoonlijke overwegingen.

In de afgelopen 5 jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor deze mooie stad. De bestuurlijke opgave die er in 2012 lag, dat is wie ik ben. Samenhang brengen in de opgaven van de stad en bestuurlijke rust. Een open, respectvolle cultuur in het college en tussen college en raad. Ordentelijk besturen en transparant in de wijze waarop. Opruimen en orde op zaken brengen. Er is nu ruimte voor een volgend bestuur om verder te bouwen aan de toekomst van de stad.

Politiek gezien komt er ook een nieuwe fase, waar ik ruimte voor wil maken. Dat doe ik met overtuiging en vertrouwen in de groep die nu klaar staat bij de VVD Schiedam. Vernieuwing en ervaring. Energie en kwaliteit.

De afgelopen jaren heb ik met hart en ziel gewerkt aan de stad waar mijn hart ligt. De komende jaren is het tijd voor ruimte thuis. Voor mijn gezin, in het bijzonder mijn opgroeiende dochter. En voor persoonlijke ontwikkeling. Om te ontdekken wat ik met mijn pedagogische, bedrijfskundige en bestuurskundige kennis en ervaring verder kan.

Wat ik de afgelopen jaren in, voor en met Schiedam heb mogen doen, daar ben ik trots op. Van de havenontwikkeling tot nieuwe sportparken, van financiële stabiliteit tot jongerenparticipatie. Ik ben een bestuurder die er voor de volle 100% voor gaat. En dat zal ik blijven doen de komende maanden.

Nathalie

 

Reactie van de fractie

De VVD begrijpt én betreurt de keuze van Nathalie om zich de komende verkiezingen niet kandidaat te stellen voor het wethouderschap. Fractievoorzitter Onno Spek: "De VVD-fractie is trots op hetgeen Nathalie de afgelopen jaren als wethouder heeft bereikt. Met veel passie, gedrevenheid en liberale inzichten heeft zij zich ingezet voor o.a. de ontwikkeling in het havengebied, de Schiedamse jeugd, de gemeentelijke financiën en de sport in de stad. Eén van de meest in het oog springende resultaten hiervan is waarschijnlijk het gerealiseerde sportpark Willem-Alexander, maar ook het stabiliseren en transparanter maken van de financiën is erg belangrijk voor Schiedam. Wij willen Nathalie dan ook alvast ontzettend bedanken en zijn blij dat we komende maanden nog actief met haar zullen samenwerken.''