VVD verheugd met het nemen van de laatste stappen voor Schiedamse toepassing van ‘Rotterdamwet’

Na jarenlange inzet van de VVD, heeft de gemeenteraad op 24 oktober ingestemd met de aanvraag voor Schiedamse toepassing van de ‘Rotterdamwet’. De wet biedt de noodzakelijke bevoegdheden om de overlast van lastpakken aan te pakken en de leefbaarheid in Schiedam te verbeteren.

‘Uit landelijk onderzoek blijkt dat Schiedam qua leefbaarheid - samen met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam - met een ruime onvoldoende onder aan het rijtje van Nederlandse gemeenten bungelt’, aldus gemeenteraadslid Hans Meijer. ‘Dit betekent dat Schiedam, ondanks vele subsidiemiljoenen en andere maatregelen, van de 390 Nederlandse gemeenten qua leefbaarheid op de 386e plaats staat! Daarnaast blijkt uit de cijfers van het CBS dat Schiedam één van de koplopers buurtoverlast is, waarbij een samenhang aangetoond wordt met de wijken met grote sociale achterstanden. Schiedammers verdienen een lokale overheid die niet wegkijkt, maar alle zeilen bijzet om onze oude wijken te redden.’

Naast de bestaande problematiek vreest de VVD het effect van de Rotterdamse woonvisie, waarbij er in Rotterdam op grote schaal sociale huurwoningen zullen worden gesloopt. Hierdoor dreigt er een enorme verhuisbeweging naar onze kwetsbare wijken. Herstructurering, stadsvernieuwing, interventieteams en wijkactieplannen moeten onverminderd worden doorgezet, maar dit zal een zinloze exercitie zijn zonder de toestroom naar Schiedam te reguleren. In omliggende gemeenten is de ‘Rotterdamwet’ overigens al ingevoerd, waardoor onderzoek laat zien dat de problematiek zich naar Schiedam verplaatst.

De ‘Rotterdamwet’, formeel de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, geeft de mogelijkheid om voorrang te kunnen geven aan woningzoekenden op basis van hun beroep of studie. Daarnaast geeft de wet de mogelijkheid om kandidaat huurders te screenen op woonoverlast op basis van inzage in het politiedossier. ‘De VVD is zich bewust van het stevige karakter van deze maatregel, maar dweilen met de kraan open is voor ons geen optie’, sluit Hans Meijer af.