Spreektekst raadsvergadering begroting 2018 "Maar papa, Mark Rutte is de baas!"

Hieronder vindt u de, op 7 november uitgesproken, tekst van fractievoorzitter Onno Spek met betrekking tot de Schiedamse begroting voor 2018.

Maar papa, Mark Rutte is de baas!

‘Wat ga je vanavond doen?’ vroeg mijn zoontje Jort zojuist toen ik wegging.

Ik ga naar de gemeenteraad.

‘Wat doe je daar dan?’

Papa is één van de bazen van de gemeente. Vanavond gaan wij het hebben over wat wij met het geld gaan doen van de gemeente.

‘Maar papa, dat is niet zo. Mark Rutte is de baas!’

Tja mensen. Niks zo eerlijk als kleine kinderen. En ja, ik moest inderdaad naar de raad, zoals veel avonden de afgelopen jaren. Die tijd is voorbij gevlogen en als ik het verkiezingsprogramma van de VVD er bij pak, kan ik niet anders concluderen, dat wat wij de kiezer beloofd hebben, is uitgevoerd!

Samen met het college en de raad. Schiedam heeft een goed leesbare begroting waarbij aandacht is voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven waarop de raad kan sturen. De raad functioneert zelf ook goed. Laten wij dat de komende raadsperiode met z’n allen voortzetten.

Voorzitter, als je geen lef toont, win je niet. En dat is in de sport toch wel belangrijk. Daarom willen wij onze sportambities doorzetten. De al jarenlange inzet van de VVD heeft zijn vruchten afgeworpen: wat een prachtig sportpark hebben wij op de A4, wat hebben wij een slag gemaakt met het gezond maken van de verenigingen en wat is het beleid solide geworden. Topsporters? Jazeker, die hebben wij ook. Nouchka Fontijn en Britt Eerland, om er maar twee te noemen.

En voorzitter, wij kunnen van deze sporters leren. Zo zie ik best veel ronde buikjes hier in de zaal. Ik moet er ook voor oppassen dat ik hier niet teveel gebakjes eet! Daarom begin ik de Raadsledenhardloopronde, beginnende aanstaande vrijdag. U kunt zich allen bij mij opgeven om 5 km mee hard te lopen.

Voel dit niet als een verplichting, het is natuurlijk een keus. Daar staat de VVD altijd voor: keuzevrijheid. Voorzitter, openbaar vervoer is geen vervanging voor de auto, maar een door de Schiedammer zelf te kiezen alternatief. Om deze keuzevrijheid te ondersteunen moeten er voldoende parkeerplekken zijn, want niet minder dan 70 procent van de bezoekers komt met de auto naar Schiedam. Is het college het eens met de VVD dat er aan de Westzijde van het centrum een parkeergelegenheid moet komen?

Voorzitter, u hoort het de VVD nóg zeggen; “Schiedammers moeten wooncarrière kunnen maken in Schiedam om midden en hoge inkomens te behouden voor de stad”. Vier jaar geleden is deze tekst ook bijna letterlijk overgenomen in het bestuursakkoord. Het resultaat daarvan: woningbouwontwikkelingen zoals Park Harga en de Schiedamse Meesters. Hiermee behouden en trekken we nieuwe Schiedammers aan, die ook naar binnenstad kunnen gaan om daar tijd door te brengen.

Voorzitter, de VVD heeft altijd geroepen dat Schiedam uniek is met haar prachtige historische binnenstad. Maar als ik naar Rotterdam rijd zie ik allemaal promotieborden naar de zogenaamde historische binnenstad van Rotterdam: Delfshaven. Als ik naar Schiedam rijd, zie ik nergens promotieborden over onze binnenstad. Dat moeten wij toch juist promoten! Ik heb alvast een opzetje gemaakt, te zien via ons Twitter kanaal. Hiervoor dienen wij later samen met meerdere partijen een motie over in.

Voorzitter, de VVD droomt ook van een bruisende binnenstad. Van een Hoogstraat waarin mensen wonen en galeriehouders, horecaondernemers en een enkele winkelier de bezoekers verblijden. De bezoekers moeten zich welkom en veilig voelen.

Een kerntaak van elke overheid is de veiligheid van haar burgers. Van veiligheid heb je nooit genoeg en daarom kent u ons al jaren als een voorstander van cameratoezicht, want wie zich crimineel gedraagt verdient straf! Verdere inzet en verbetering van de technologie staan hoog op ons lijstje. De VVD staat ook voor de ondernemer die op een eerlijke manier geld wil verdienen.  Ondermijning zaagt echter aan de poten van onze samenleving. Sluit criminele bedrijven en voorkom dat zich vestigen in onze stad, zodat criminaliteit niet loont.

Voorzitter, afval scheiden loont ook niet! En dat is niet een quote van de VVD, maar van het Centraal Planbureau. Het blijkt dat het overgrote deel van het plastic gewoon in de oven beland met de rest van het afval, en dat kost de Schiedamse belastingbetaler veel geld en moeite! U kent ons tevens als een duurzame partij. Sterker nog, wij hebben een minister van Klimaat. En het is niet duurzaam om onnodig met deze grote toch gevaarlijke vuilniswagens rond te rijden. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken of ons gescheiden afval in Schiedam ook op één hoop terecht komt.

Voorzitter, dit is wat de VVD wil. Een bruisende binnenstad waarbij wij de oude winkelstraatgedachte achter ons laten. Waar mensen zich veilig voelen en waar de gemeente alles doet om dit zoveel mogelijk te garanderen. Een stad waar mensen willen wonen en willen blijven wonen.

En Jort, mijn zoontje, vond het A4’tje waar alles in één oogopslag op staat zeer informatief. De ‘burgemeester!, zei hij. Ja, ja die ketting blijft indrukwekkend. Maar die mevrouw daar gaat over het geld. Ik wees naar de afbeelding van wethouder Gouweleeuw.

‘Ow dat is een strenge juf’ zei hij. ‘Gaat zij al het geld uitgeven?’. Nee, zei ik, zij gaat er voor zorgen dat wij juist niet teveel geld uitgeven en dat het geld dat wij uitgeven goed besteed wordt. En dat is de laatste vier jaar heel goed gelukt. De VVD bedankt het college, maar in het bijzonder de wethouder van Financiën, voor wat er allemaal gerealiseerd is de afgelopen jaren, zodat ook de jongere generaties in Schiedam een goede toekomst tegemoet gaat.

Voorzitter, dank.