Inzet van VVD voor een liberaler ondernemersklimaat in Schiedam betaalt zich uit

De Schiedamse VVD is verheugd met de genomen raadsbesluiten in de raadsvergadering van 19 december die de vrijheid van ondernemers in onze stad vergroten.

Nadat de VVD in oktober mede-indiener was van een motie die het college opriep om de openingstijden op zondag gelijk te stellen aan de overige dagen, presenteerde het college meerdere varianten waaruit de gemeenteraad kon kiezen. Tijdens debatten heeft de VVD aangedrongen op volledige gelijkstelling van openingstijden aan de overige dagen en daarmee volledige keuzevrijheid voor de Schiedamse ondernemers. Daarnaast zou de gepresenteerde tussenvariant voor extra kosten en toegenomen bureaucratie leiden. Tot grote vreugde van de VVD heeft een meerderheid van de raad uiteindelijk voor de meest liberale variant gekozen. VVD-raadslid Fahid Minhas: β€˜β€™Met het vaststellen van de winkeltijdenverordening in deze vorm, met de vrije keuze voor openstelling op zondag voor ondernemers, geven wij de Schiedammers meer vrijheid bij het ondernemen. De winkelier heeft nu zelf de keuze om wel, niet of deels open te gaan op zondag. Deze verordening bespaart de ondernemer extra regeldruk, administratieve lasten en betutteling. Ter bescherming van omwonenden is er tevens de mogelijkheid om repressief op te treden mocht openstelling van een winkel op zondag tot overlast leiden.’’

Tevens werd er tijdens de raadsvergadering een actualisatie van het horecabeleid vastgesteld. Met vaststelling van deze actualisatie is ook het horecabeleid een stuk liberaler geworden, wat de VVD zeer tevreden stemt. Het liberale karakter van de actualisatie uit zich o.a. in de verlaging van het precariotarief en de toegenomen ondernemersvrijheid bij het inrichten van terrassen.