Een bereikbare stad

© Jan van der Ploeg

Een bereikbare stad

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de stad en de ontwikkeling van de lokale economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Wij vinden dat er voldoende parkeerplaatsen en goede en veilige fietsroutes moeten zijn. Openbaar vervoer is geen vervanging voor de auto, maar een door de Schiedammer zelf te kiezen alternatief.

 

Standpunten VVD


• Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. De bewaakte fietsenstalling op het station wordt gehandhaafd.

• Wij zijn voor een betere ontsluiting van Schiedam Noord. Dat realiseren we door een extra verbindingsweg vanaf de Polderweg naar de Matlingeweg en door op regionaal en landelijk niveau steun en middelen te verwerven voor een volwaardig Station Kethel.

• Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. Vervoer op maat kan de ov-bereikbaarheid van Schiedam op orde houden. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals een ringlijn die Schiedamse wijken aan elkaar verbindt.

• De gemeente neemt bij de herinrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van belanghebbenden creëren we samen veilige schoolzones, oversteekplaatsen en fietsroutes. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

• We zijn blij dat Rotterdam The Hague Airport goed bereikbaar is vanuit Schiedam. Wij zijn voor het handhaven van de huidige geluidsruimte van de luchthaven.

• Het aanleggen en onderhouden van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend, wanneer er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend, wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

• Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.

• De Havendijk tussen de Havenstraat en de Koninginnebrug dient te worden afgesloten voor vrachtverkeer. Dat vergroot het leef- en verblijfsklimaat in Schiedam Zuid.


Geld

De auto is geen betaalmiddel, maar een vervoersmiddel.

Wij zijn geen fan van betaald parkeren. Als er toch voor gekozen wordt om betaald parkeren in te voeren, dan moet dat mogelijk zijn met moderne betaalmiddelen.

We zijn voorstander van gratis parkeren in het centrum van Schiedam gedurende rustige periodes zoals schoolvakanties.

Een extra parkeervoorziening aan de westzijde van het centrum is nodig en dient door de markt ontwikkeld en beheerd te worden.