Veilig Schiedam

© Jan van der Ploeg

Veilig Schiedam

Ieder Schiedammer moet zich veilig voelen in eigen buurt en huis. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Iedereen die de regels overtreedt, pakken we hard aan.

Inwoners van Schiedam mogen rekenen op een actieve overheid die hun zorgen over onveiligheid serieus neemt. Het zorgen voor veiligheid is immers een van de kerntaken van de overheid.

Hulpverleners en anderen die zich voor Schiedam inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden streng op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze onbelemmerd kunnen inzetten.

Standpunten VVD

• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. Bij minderjarigen worden ouders medeverantwoordelijk gesteld voor hun wangedrag.

• Inzet van cameratoezicht versterkt het veiligheidsgevoel van de Schiedammers en vergroot de pakkans van daders. Wij zijn ervoor om Schiedammers die hun eigendom met camera’s beschermen actief te benaderen om hen te vragen om, indien nodig, de beelden met de politie te delen. Van deze medewerking wordt een bestand up-to-date gehouden dat voor de politie beschikbaar is.

• We willen een uitbreiding van de lichtblauwe brigade. Inzet in de weekenden en na 22.00 uur is noodzakelijk voor een veiliger Schiedam.

• Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Hierbij worden instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan per winkelcentrum, park of wijk) gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

• Elke Schiedammer kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente en politie werken nauw samen met initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp groepen.

• Wij willen een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die hun buurt kennen als hun broekzak.

• Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet hiervoor geeft.

• De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld die voorkomt op industrieterreinen zoals Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder pakken wij samen met de gemeente Rotterdam stevig aan. De bonafide ondernemers daar verdienen immers ook een veilige werkomgeving.

• Rond de jaarwisseling is er nog steeds veel overlast en schade door het vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk. Wij zetten in op een sterke handhaving van wet- en regelgeving door de lichtblauwe brigade in samenwerking met de politie.

Geld

Het verhogen van de veiligheid in Schiedam vraagt om constante gemeentelijke investeringen. Wat ons betreft heeft veiligheid hierbij een hoge prioriteit.

Slimme investeringen in veiligheid versterken de leefbaarheid van Schiedam. Cameratoezicht is efficiënt en voorlichting op scholen effectief.

Wij willen dat schade zoveel mogelijk wordt betaald door degenen die de schade veroorzaken. Kosten van handhaving worden, waar mogelijk, verhaald.