Een levendige en aantrekkelijke Binnenstad

© Jan van der Ploeg

Een levendige en aantrekkelijke Binnenstad


Schiedam moet bruisen. Onze Binnenstad heeft een geweldig potentieel, dat moet worden benut. Schiedam is met zijn Binnenstad uniek in de Rotterdamse regio. De ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven moeten daar meer van profiteren. Schiedam verdient een nieuwe, creatieve, aanpak voor de Binnenstad. De kracht van de Binnenstad, dat zijn de binnenhavens, de molens, de musea, de theaters, de beeldende kunst en de horeca. Evenementen versterken de aantrekkelijkheid van de Binnenstad.


Schiedam moet accepteren dat er een te groot aanbod van winkels in de Binnenstad bestaat. De Binnenstad moet beter zichtbaar en beter bereikbaar zijn.


Winkels moeten worden geconcentreerd op Broersvest, Broersveld, Lange Kerkstraat en de Nieuwe Passage. Op de Hoogstraat treft men een aantrekkelijke mix van horeca, galeries en woningen. De gemeente maakt mogelijk dat er verbindingen komen tussen Hoogstraat en Lange Haven. De Ontwikkelingsvisie Binnenstad moet worden herzien.


Standpunten VVD


• De parkeercapaciteit aan westzijde van de Binnenstad vraagt om versterking, voordat maatregelen genomen worden om de Lange Haven autoluw te maken.
Bij de invulling van het Westmolenkwartier wordt hier rekening mee gehouden.


• Wij willen betere bewegwijzering naar de Binnenstad voor bezoekers van buiten Schiedam. Dat vindt in ieder geval plaats langs de rijks- en doorgaande wegen, bij het treinstation Schiedam en bij de (water)poorten van de stad.


• Bij de uitwerking van de plannen voor het Schiekwartier zal de bereikbaarheid van de binnenstad voor de automobilist net zo goed blijven als nu het geval is. We zijn geen voorstander van een autovrije binnenstad.


• We zijn voor een integrale promotie van de Binnenstad, waarbij daarvoor middelen en mankracht in een enkele organisatie worden ondergebracht. Onderzocht moet worden of een bedrijfsinvesteringszone hiervoor het instrument is.


• Ontwikkeling van een nieuwe entree voor het Theater aan de stadszijde kan op onze steun rekenen.


• Een specifiek winkelaanbod is aantrekkelijk voor bezoekers van buiten Schiedam en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. De gemeente faciliteert dit door ondernemers vrijheid te geven wat betreft openings- en sluitingstijden voor winkels in heel Schiedam, en dus ook in de Binnenstad!


• Wonen in de lege winkelpanden in de Binnenstad verdient stimulering. Daarmee willen we de levendigheid in de Binnenstad en dus ook de aantrekkingskracht ervan versterken.


• Het watertoerisme heeft economische waarde en moet daarom gestimuleerd worden. Iedereen die Schiedam met een boot bezoekt, is van harte welkom en dat moet hij ook ervaren! Door de bruggen varen is gratis voor bezoekers met een boot.


• Om de aantrekkelijkheid voor bezoekers te vergroten juichen wij de vestiging van B&B’s toe en zijn we voorstander van uitbreiding van camperplaatsen in of bij de Binnenstad.


Geld


Wij vinden dat we het economisch potentieel van de Binnenstad moeten benutten. Dat versterkt de economische positie van Schiedam.