Sporten en bewegen

© Jan van der Ploeg

Sporten en bewegen


Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. Sportvoorzieningen moeten er voor iedereen in ruime mate zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke Schiedammer de keuze heeft te bewegen en te sporten op een manier die bij hem past.


Standpunten VVD


            Schiedam is een sportstad! Investeren in sport is investeren in een gezonde toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. We vinden dat de gemeente moet stimuleren dat sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn.

            Het is belangrijk dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De gemeente stimuleert sportactiviteiten en wijksport.

            Sport en sportverenigingen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid wordt daarmee rekening gehouden.

            De gemeente houdt bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening met het aanleggen van sport- en spelvoorzieningen, zoals trapveldjes voor de jeugd.

            Schiedamse sportaccommodaties hebben een brede maatschappelijke functie en zijn voor dubbelgebruik beschikbaar.

            De VVD is van mening dat de gemeente Schiedam zich als maatschappelijk partner sterk moet maken voor en ook sturing moet geven aan een geïntegreerde rol van sport en bewegen in het sociale domein.

Geld

We stimuleren o.a. door ons subsidiebeleid de samenwerking tussen sportverenigingen.

Zowel van clubs als van de gebruikers van sportvoorzieningen verwachten we een redelijke bijdrage aan het reilen en zeilen van hun club. Dit kan op allerlei manieren, maar zeker ook in de vorm van vrijwilligerswerk. We zien nu al dat veel Schiedammers als vrijwilliger op de sportvelden actief zijn.