Zorg voor jong én oud

© Jan van der Ploeg

Zorg voor jong én oud

Iedere Schiedammer verdient goede zorg en aandacht. Als je gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, dan staan professionals klaar ter ondersteuning.
Wijkondersteuningsteams en huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van de behoefte aan hulp en bij het vinden van een goede, eerste, ondersteuning.

Jeugd verdient een goede opvoeding. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats aan zet. Als de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de overheid in. Ieder kind heeft namelijk het recht om ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

Standpunten VVD

• De meeste Schiedammers zijn zelfredzaam en willen zich vrij ontplooien. Kun je (tijdelijk) niet volledig zelfstandig functioneren, dan is ondersteuning geboden. De gemeente kan die ondersteuning gedeeltelijk voor haar rekening nemen. Doel is dat de mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen staan.

• Mantelzorg is bijzonder waardevol voor de samenleving.  Wij erkennen het belang van mantelzorgers en de gemeente moet dan ook voorkomen dat zij overbelast raken. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat mantelzorgers af en toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger de zorg dan overneemt.

• Schiedammers die (tijdelijk) zonder werk zitten, gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. In de tussentijd spannen we een vangnet: de uitkering. We vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op de uitkering.

• Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen zij hulp zoeken bij Jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt, die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

• Het is belangrijk dat zorg voor jongeren zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving wordt verleend.

• Voorkomen is beter dan genezen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren blijft de gemeente zorgen voor goede koppeling tussen zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

Geld

Wij willen dat zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft. Dure middelen zoals een scootmobiel of rolstoel worden hergebruikt. De gemeente koopt zorgdiensten scherp in. Zorg wordt efficiënt verleend.

Afspraken met uitvoerders van jeugdzorg worden gemaakt op basis van meetbare doelen, prestaties en resultaten. Zorg wordt effectief en efficiënt verleend, zodat de beste zorg voor een goede prijs voor de Schiedamse jeugd beschikbaar is.