Integratie in Schiedam

© Jan van der Ploeg

Integratie in Schiedam

Elke Schiedammer jong en oud, nieuw of met een eigen identiteit, moet verantwoordelijkheid nemen en er iets van maken. Iedereen doet mee. Respect, begrip en tolerantie staan centraal. Discriminatie kán niet en wordt hard aangepakt.  Je telt mee als persoon. Maakt niet uit waar je vandaan komt of bij welke groep je hoort.

Standpunten VVD

• Nieuwkomers in Schiedam passen zich aan. Dat betekent dat zij de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Het aanleren van Nederlands is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwe Schiedammer. De gemeente draagt wel zorg voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare taalcursussen van voldoende kwaliteit.

• We sluiten niemand uit. Er zijn in Schiedam veel nieuwkomers die hun weg al hebben gevonden en geïntegreerd zijn in de Schiedamse samenleving. We verwachten dat ook van andere nieuwkomers.

• Voor afgewezen asielzoekers en illegale immigranten is in Schiedam geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang.

• Wij zien geen ruimte voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Schiedam.

Geld

Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor een geslaagde integratie. De kosten van inburgering wentelen we niet af op de Schiedamse samenleving. Wel stimuleert de gemeente nieuwkomers om hun kansen te pakken.