Schiedam als dienstbare gemeente

© Jan van der Ploeg

Schiedam als dienstbare gemeente

Schiedam is een dienstbare gemeente. Zij handelt transparant en zorgt ervoor dat producten en diensten de Schiedammers niet te veel geld kosten. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.

Standpunten VVD

• De gemeente is er voor de Schiedammers, niet andersom!

• Het Klant Contact Centrum is goed bereikbaar. Het is eenvoudig om een afspraak te maken, ook buiten kantooruren. Dienstverlening vindt, waar mogelijk, ook digitaal plaats.

• Wij vinden een transparante overheid belangrijk. Via Open Data hebben Schiedammers inzage in gemeentelijke gegevens, zonder dat de privacy van anderen in gevaar komt.

• De gemeente Schiedam is een veilige en betrouwbare overheid.  In de communicatie met de Schiedammers maakt zij gebruik van vooruitstrevende digitale mogelijkheden.

• De gemeente communiceert met de Schiedammers in begrijpelijke taal.

• Wij zijn voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten voor zowel burgers als ondernemers. De tarieven voor leges en vergunningen blijven eveneens zo laag mogelijk.

• Inkomensbeleid wordt op landelijk niveau bepaald. De gemeente voert daarom geen inkomenspolitiek.

Geld

Wij gaan zuinig om met gemeenschapsgeld. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is belastinggeld. Dat belastinggeld is verdiend door de ondernemers en inwoners van Schiedam. Daarom kijken wij of wat we doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, moet zeker zijn dat het niet met bestaande middelen kan. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen.