En nu aan de slag!

We hebben een enerverende campagnetijd en spannende verkiezingen achter de rug. Nu is de tijd aangebroken voor overleg met als doel tot coalitievorming te komen. 

De VVD Schiedam heeft goede herinneringen aan de manier waarop vier jaar geleden de coalitiebesprekingen inclusief de verkennende gesprekken zijn gevoerd en zouden graag een overeenkomstige aanpak willen kiezen.


Wij menen dat een stabiel en verbindend stadsbestuur van groot belang is. Een breed draagvlak voor een te vormen college is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.


Daarnaast liggen er grote uitdagingen voor Schiedam. Bestuurlijke daadkracht zal, net als in de voorbije raadsperiode, van essentieel belang blijken. Anders dan vier jaar geleden zit het economisch tij ons mee. Er liggen kansen voor Schiedam, die we met beide handen moeten aangrijpen. Al met al een boeiende opgave!


Deze week zal er gestart worden met het houden van verkennende gesprekken onder leiding van Hein van Asseldonk. Vanzelfsprekend zal in het kader van transparantie zowel van de verkennende als van de coalitievormende gesprekken verslaglegging plaatsvinden, die na coalitievorming openbaar wordt gemaakt.


Ik verwacht dat we de komende tijd met de inzet om voor Schiedam een stabiel en verbindend bestuur neer te zetten op constructieve wijze met elkaar aan de slag zullen gaan!


Onno Spek. Lijstrekker VVD Schiedam