Verkenner rondt rapport af

Verleden week heeft de verkenner, Hein van Asseldonk, gesprekken gevoerd met alle politieke partijen van Schiedam. Hij heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van coalitievorming in de gemeente Schiedam bij de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen van 21 maart 2018.
 
De verkenner: ‘Ik beveel aan om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Ook adviseer ik om in een vroeg stadium de wethouderskandidaten te betrekken in de onderhandelingen, om daarmee teamgeest, commitment en stabiliteit te bevorderen. Tenslotte raad ik aan om vóór de afronding van de onderhandelingen een raadsbrede consultatieronde te organiseren.
 
Daarom adviseer ik onderhandelingen te beginnen met VVD, AOV, D66, GroenLinks/Progressief Schiedam en CDA”. 
 
De VVD volgt dit advies graag en zou deze week nog willen beginnen met de onderhandelingen. De desbetreffende partijen ontvangen zo snel mogelijk een uitnodiging. De VVD zou graag de andere partijen willen bedanken voor hun constructieve houding en inbreng en hoop op eenzelfde inbreng bij de eerder genoemde consultatieronde aan het eind van de onderhandelingen.
 
Om de onderhandelingen in goede banen te leiden gaan wij een informateur aanstellen. Wij hebben Jan Rijpstra, burgemeester te Noordwijk, bereid gevonden om dit te gaan doen. De heer Rijpstra is eerder voor een lange duur Tweede Kamerlid geweest en heeft dus veel politieke ervaring op landelijk, maar op ook op gemeentelijk niveau. Wij zien uit naar de samenwerking.
 
Rest ons Hein van Asseldonk te bedanken voor zijn inzet en rapport.