Schiedam Schoon

Tijdens de commissievergadering in juni stond de zorg rondom het afval in Schiedam op de agenda. Als startend raadslid, wonend in een ‘schone’ wijk was dit mijn eerste kennismaking met ons afvalprobleem. Mij werd toen duidelijk dat er sprake is van een probleem rondom afval in een aantal wijken in Schiedam.

© Jan van der Ploeg

Inzicht en cijfers

Iemand koopt een nieuw bankstel en het oude moet afgevoerd worden. Irado haalt dit binnen twee weken op na het maken van een afspraak. De praktijk wijst uit dat het bankstel op straat wordt gezet en zonder aanmelding wordt afgevoerd om overlast te voorkomen. Tijdens mijn vakantie viel ik op Twitter letterlijk over alle meldingen over bijplaatsingen, volle containers en grof vuil door onze stad. Lijken het er veel of zijn het er echt veel?

Terug in Nederland bespreek ik met mijn hardloopmaatje op zaterdagmorgen de zaken die me dwars zitten. Het discussiëren valt ons letterlijk te zwaar tijdens het hardlopen, maar met een aantal tips op zak loop ik uiteindelijk mijn rondje uit. Gesprekken en mails met bewoners geven snel meer inzicht in de afvalproblematiek. Een betrokken bewoner vertelt over zijn inzet in Schiedam West en Oost tussen 25 juni tot 6 juli. De cijfers liegen er niet om. Maar liefst 99 meldingen, waarvan 43 bijplaatsingen, 19 meldingen van een volle of geblokkeerde container en 37 meldingen van grof vuil overlast.

Cijfers Schiedam breed voor dezelfde periode:

    -    30 meldingen grofvuil (ergens zijn er 7 meldingen verdwenen)

    -    185 meldingen zwerfvuil

    -    109 meldingen vuilniszakken

    -    162 meldingen volle restafvalcontainers

Daarbij mogen we niet vergeten dat niet alles wordt gemeld en Irado tussentijds wel ophaalt. De statistieken laten weinig meldingen zien in Nieuwland maar om nou te zeggen dat we kunnen spreken van een opgeruimde wijk…

Acties en oplossingen

Als raadslid zoek ik graag naar oplossingen voor dit probleem. Welke acties kan de gemeente inzetten, aanvullend op wat er al gebeurt?

  • Kunnen we de aanpak en ervaringen van Oost Pact Door, die een vooruitgang hebben opgeleverd in Schiedam Oost delen met West en Groenoord?
  • Is proactief weghalen van grofvuil en afvalzakken de oplossing, of werkt het juist ongewenst gedrag in de hand?
  • Het verhogen van de boetes van 55 naar 125 euro voor verkeerd aanbieden van afval zoals wethouder Ooijevaar benoemde in de commissievergadering van 20-06-2018 lijkt me een juiste beslissing
  • Ook informatiecampagnes in de wijken kunnen een bijdrage leveren

Het is van belang dat iedereen in Schiedam weet wat onze regels zijn. Afval hoort in de afvalbak en als de container vol zit, neem je contact met Irado op en moet de container zo snel mogelijk geleegd worden. Inmiddels is er een flyer ontwikkeld waarbij de pictogrammen vertellen wat wel en niet mag. Bijplaatsen mag dus echt niet, dat heeft ook nooit gemogen!

Het opfleuren van containers heeft in de Tarwewijk in Rotterdam zelfs geleid tot 85% minder bijplaatsingen. Irado werkt iedere dag aan een opgeruimd Schiedam, goed werkende containers zijn een vereiste om je werk goed te kunnen doen. Dit betekent dat wanneer er een storing wordt gemeld door bewoners er adequaat gehandeld moet worden. Werken met goede informatie maakt ook dat je efficiënter kunt ophalen. Het bepalen van een volle container wordt op dit moment gedaan door het aantal keren dat de klep wordt opengemaakt. Dit blijkt niet altijd een juiste graadmeter. In Rotterdam zijn de containers uitgerust met een sensor die een ultrasoon geluid uitzendt en zodoende meet hoe vol een container zit. Is het een idee om deze methode ook in Schiedam te proberen? Wat mij betreft zou dit een belangrijke volgende stap zijn in het verbeteren van het ophaalproces.

Een schone omgeving begint ook bij jezelf

Maar voor alle duidelijkheid. Een schone omgeving begint ook bij jezelf. Wij als Schiedammers hebben ook echt een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente en Irado kunnen namelijk niet voor ieder blikje een wagen de wijken in sturen. Actieve bewoners en winkeliers in de wijk zijn belangrijke gesprekspartners, niet alleen voor de gemeente maar ook voor de ‘overtreders’. Het aanspreken op gedrag en vertellen hoe het anders moet, draagt echt bij aan een schone straat. Een schone omgeving is een belangrijke stimulans om te voorkomen dat er afval wordt bijgeplaatst. Daarnaast verhoogt een schone leefomgeving de leefbaarheid van wijken en mensen in leefbare wijken zijn vaak gelukkiger en gezonder.

Komende vrijdag mag ik meelopen met de Lichtblauwe Brigade. Ik ben benieuwd naar hun ervaringen en vervolg dan mijn vakantie avontuur: Schiedam Schoon!

Sandra Beenhakker