Taal voor het leven

Taal voor het leven

Kunt u de bijsluiter lezen van uw medicijnen, WhatsAppen, geld pinnen of een brief lezen van een overheidsinstantie? Dat is mooi, voor zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder is dit een onmogelijke opgave. In Nederland is bijna driekwart (73%) van de laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar autochtoon. Landelijk verlaat een kwart van alle leerlingen de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar.

Het niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen zorgt ervoor dat mensen lastiger mee kunnen komen in onze maatschappij en dat de kans op het vinden van betaald werk een hele opgave wordt. Toch hebben inmiddels bijna een miljoen mensen werk gevonden in de zorg, industrie, horeca en bouw, dan gaat het de goede kant op niet waar?

Nee toch niet, in de praktijk blijkt dat het niet goed kunnen lezen en schrijven de kans vergroot dat je in de schulden of armoede komt zelfs als je werk hebt gevonden.

Het niet kunnen begrijpen van de formulieren (bijvoorbeeld van de overheid, zorg of werk is) geeft mensen onnodig veel stress en zorgt voor veel gemiste kansen.

Voor iedere instantie in Nederland geldt dan ook communiceer duidelijk, schrijf korte brieven en gebruik waar mogelijk ondersteunende pictogrammen en biedt waar mogelijk persoonlijk contact.

In de week van de alfabetisering vraagt de VVD extra aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid in Schiedam. Want 17% van de Schiedammers in de hiervoor genoemde leeftijdscategorie is laaggeletterd. Daar wil de gemeente Schiedam werk van maken om dit percentage terug te dringen. De VVD zal dit beleid van harte ondersteunen. De VVD wil samen met de Schiedamse Taalambassadeurs, die eerst ook laaggeletterd waren, dit verborgen probleem aanpakken. De VVD rekent daarbij op de steun van alle partijen in de gemeenteraad!

 

Sandra Beenhakker

Woordvoerder portefeuille onderwijs