De straat op

Afgelopen vrijdag heb ik een dienst meegelopen met onder andere Aysel, Youssef en Clyde van het team Toezicht & Handhaving. Ik liep mee met het team dat huisbezoeken aflegt in het kader van de Basisregistratie Persoonsgegevens. Op basis van meldingen van Schiedammers, indicaties van het Klant Contact Centrum en tips van andere gemeenten wordt gecontroleerd of mensen al dan niet terecht bij een adres staan ingeschreven. Dit gebeurt soms onaangekondigd en soms op afspraak. Het werk van deze handhavers is cruciaal bij het aanpakken van bijvoorbeeld overbewoning en fraude. Door scherpe controles uit te voeren, helpen de handhavers mee de stad leefbaarder te maken en spelen ze een belangrijke rol bij de opsporing van fraude.

Hoewel we voor de huisbezoeken in principe van adres naar adres gingen, hadden de handhavers ook een scherp oog voor het aanpakken van andere zaken; zoals een openstaande deur, een gat in de grond en verkeerd aangeboden vuilnis. Daarnaast namen ze de tijd voor het beantwoorden vragen van Schiedammers over onder meer parkeervergunningen en bijplaatsingen. Het beeld van BOA’s die alleen maar parkeerbonnen uitschrijven is echt onterecht. Het werk van het team Toezicht en Handhaving is heel divers en heeft als primaire doel het oplossen van onwenselijke situaties in het belang van Schiedammers en niet het pesten van mensen. En ja, soms is het schrijven van een bon noodzakelijk, want niet iedereen neemt de regels die er in het belang van ons allemaal zijn zonder duidelijke consequenties even serieus. Helaas is dat de realiteit.

Wat mij tijdens de dienst irriteerde, was het weerwoord dat sommige mensen menen te kunnen geven wanneer een handhaver iemand verzoekt een gevaarlijke situatie op te lossen, zoals een auto die hinderlijk geparkeerd staat bij een school of een niet afgedekte puinbak. Zelfs terwijl er nog niet eens met een boete wordt gedreigd, stribbelen sommigen flink tegen en ze worden steeds feller wanneer de handhaver vasthoudend is. Er werd mij ook verteld over een recent geweldsincident jegens een handhaver. Het is ongelofelijk belangrijk dat we respect hebben voor mensen die zich als handhaver voor Schiedam inzetten en geweld tegen hen keihard afkeuren en aanpakken. Daarnaast moeten we ons stevig uitspreken tegen de bij sommigen heersende gedachte dat een grote mond tegen hen normaal gedrag is.

Na het meelopen ben ik me gaan afvragen of de uitrusting en bevoegdheden van de handhavers nog wel passen bij de belangrijke taken waarvoor ze worden ingezet. Ongetwijfeld krijgt dat vraagstuk nog een vervolg in de gemeenteraad. Ik kijk erg uit naar de uitwerking van de plannen in het Collegeprogramma met betrekking tot het verhogen van de flexibiliteit van de inzet en het uitbreiden van de capaciteit van de handhaving.

Tom Janssen

Woordvoerder veiligheid & leefbaarheid