VVD Schiedam voor een integrale aanpak voor laaggeletterdheid.

"Taal is van ons allemaal" is een van de standpunten van de Schiedamse VVD. Nederlands lezen en schrijven is ook taal. 17% van de Schiedammers heeft hier moeite mee. Ons standpunt vertalen wij naar DOEN! Wij staan voor een integrale aanpak voor laaggeletterdheid.

Voorzitter,

In de afhandelingsbrief van het College over de intensivering aanpak laaggeletterdheid gaan zij niet nader in op die aanpak, anders dan in weinig concrete termen.

Voorzitter,

Het stadserf heeft inmiddels plaatsgevonden. De VVD-fractie complimenteert collega raadslid dhr. Lourens voor de kundige manier van bevragen van de zes panelleden over het onderwijs en de rol van de ouders bij laaggeletterdheid.

Voorzitter,

De bevraagde panelleden, allen ervaringsdeskundigen, gaven aan dat de NT2ers zich voldoende melden en ook naar behoren worden geholpen. Anders is het met de NT1ers, hiervoor zijn op elk niveau cursussen beschikbaar, echter, deze groep is moeilijk bereikbaar! De schaamte om de eigen laaggeletterdheid te erkennen is de meest aannemelijke verklaring voor dit fenomeen.

Voorzitter,

Er zijn plusminus 7000 Schiedammers die in de NT1categorie vallen, waarvan slechts een handvol zich zelfstandig aanmeldt voor een cursus. Dit is voor de VVD-fractie en naar ik mag hopen ook voor de rest van de raadsleden moeilijk te verkroppen.

Voorzitter,

Dit probleem vraagt om een integrale aanpak! Dat is de eindconclusie van het stadserf dat wordt bekrachtigd door het laatste statement van het zeskoppige panel: “wij kunnen het niet alleen wij hebben jullie hulp daarbij nodig”. Waarmee wordt bedoeld de inzet van vrijwilligers én de gemeente Schiedam om een zo breed mogelijke aanpak te realiseren.

Voorzitter,

Wij zijn niet de enige gemeente die het probleem van laaggeletterdheid moet oplossen. Er zijn gemeenten die ons voor zijn gegaan en nu zelfs zover zijn dat er een integraal aanvalsplan is ontwikkeld voor laaggeletterdheid. De gemeente Kerkrade is zo’n gemeente.

Voorzitter,

Het college hoeft het wiel niet twee keer uit te vinden!

De VVD-fractie stelt de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van het integrale plan van aanpak

van de gemeente Kerkrade? 2. Is het college bereid om dit plan op zijn merites te beoordelen en

te bezien of dit toepasbaar is voor de Schiedamse situatie? 3. Kan de raad hier zo spoedig mogelijk schriftelijk over worden

geïnformeerd?

Dank u wel voorzitter.

Bertus Feelders