Begroting 13 november 2018

Onno Spek, onze fractie voorzitter mocht het begrotingsdebat openen met zijn speech. Lees het hieronder.

Voorzitter, ik ben teleurgesteld. Heel erg teleurgesteld. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, zoals de verkiezingen en de VVD die voor het eerst het grootst is in Schiedam. Maar toch voorzitter, ik ben lichtelijk gefrustreerd. Want verleden jaar heb ik het raadsleden-hardloopgroepje opgericht. Om als raadsleden het goede voorbeeld te geven, om meer uit die stoelen te komen en te bewegen!

Voorzitter, er is welgeteld één lid. MOI. Maar er is goed nieuws, er is een hardlooproute aangelegd in het Beatrixpark. Geweldig initiatief van de gemeente, kan dat ook op meer plekken? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het tunneldak waar een struingebied zou komen met ook sporttoestellen. Hoe staat het daar eigenlijk mee, voorzitter? Maar ik heb er nu een hardlooplid erbij, Een GroenLinkser zelfs. Ja, dat kan heel goed, iedereen weet natuurlijk dat de VVD de duurzaamste partij is want dat is meer dan CO2 doelstellingen of het aanplanten van meer groen. De VVD kijkt duurzaam naar voren, daar staan wij voor. Wij kijken niet naar afkomst, geloof of leeftijd. Wij kijken naar wat iemand kan, naar zijn of haar potentie! Maar niet mee doen, langs de zijlijn staan of zelfs onze rechtstaat willen afbreken is onacceptabel en moet keihard aangepakt worden. Een inclusieve samenleving dus met in ieder geval een gemeenschappelijke taal. Zodat je elkaar begrijpt, door te praten en te luisteren naar elkaar. Nederlands spreken met en onder elkaar in zou dan ook voor elke Schiedammer een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Er zijn vele Schiedammers die moeite hebben met lezen en schrijven, waardoor zij onvoldoende in staat zijn mee te doen in onze gemeenschap. Van belang is dat de gemeente en instellingen duidelijk communiceren in begrijpelijke taal met de inwoners. Daarom dienen wij samen met andere partijen een motie in om die communicatie beter te maken. De motie volgt straks.

En voorzitter, wat is de beste manier om te integreren? Om sociale contacten te hebben? Om zelf een inkomen te verdienen? Dat is natuurlijk een baan, voorzitter. En daar werkt Stroomopwaarts hard aan. De VVD zou wel graag meer ambitie zien in de uitstroom. Dus meer mensen aan het werk! Streven naar een betere aanpak schuldhulpverlening is belangrijk aangezien de schuldenproblematiek steeds complexer wordt. Om die ambitie een impuls te geven, heeft de VVD samen met enkele andere partijen een motie opgesteld. Deze zal straks door onze collega worden ingediend.

Voorzitter, de ambities uit de zomernota zien wij terug in de begroting. Ook is de begroting meerjarig structureel sluitend en goed leesbaar. Al staan er wel enkele juweeltjes van onbegrijpbare zinnen in. Ik wil jullie de beste niet onthouden: ‘Wij stellen de leefwereld van de Schiedammer centraal’. Oké, oké. Lastig, met bijna 80.000 inwoners, maar goed. ‘En zoeken naar integrale maatwerkoplossingen’. Ja, ja. Wat wel duidelijk is, is dat de VVD zich grote zorgen maakt over de betaalbaarheid van onderdelen van het sociaal domein. Preventie en maatwerk, daar moet de financiële ruimte uit komen om voorzieningen betaalbaar te houden. Niet uit de verhoging van lokale lasten. Schiedam moet juist aantrekkelijker worden om in te gaan wonen en werken.