Plastic kliko's

Wij willen benadrukken dat de VVD-fractie vóór hergebruik van grondstoffen is en dat wij daar werk van willen maken. Maar wel op basis van een meetbaar draagvlak en op een zodanige wijze dat Schiedammers zo min mogelijk financieel en fysiek worden belast. Bertus Feelders stelde de vragen aan het college tijdens afgelopen raadscommissie.

De VVD Schiedam stelde tijdens de afgelopen raadscommissie de volgende vragen aan de wethouder:

Wat gebeurt er wanneer de PMD bakken overvol raken? Dat lijkt toch aannemelijk na drie weken! Plastic afval neemt immers veel ruimte in. Wordt er dan echt vaker geleegd en zou dit de financiën niet onder druk zetten?

- Wanneer kunnen wij rekenen op het financiële voordeel? Bij een vorige commissievergadering noemde de wethouder dat de financiële voordelen van het extra scheiden nog onzeker en benadrukte dat die pas ver in de toekomst plaatsvinden. De VVD is geen voorstander van om de eventuele meerkosten te verwerken in heffingen en de rekening aan de Schiedammers te presenteren. Hoe staat het college hierin?

- Het college verwacht in de betreffende wijken geen grote problemen met bijplaatsen van afval. Waar wordt dat op gebaseerd? Andere wijken hebben ook veel problemen met bijplaatsingen die tot veel overlast zorgen en leefbaarheid in de wijk doen afnemen! Er ontstaat een grote toename van restafval dat eerst aan huis kon worden aangeboden en nu, overigens waarschijnlijk met de auto, naar vaste containers zal worden gebracht.

Wij kijken uit naar de antwoorden!