Fileprobleem Schiedam Noord.

Elke avond de grote file op de 's-Gravelandseweg richting Schiedam-Noord is een groot probleem. De VVD Schiedam wil dat dit knelpunt zo snel mogelijk wordt op gelost. Hopelijk volgen de antwoorden op onze vragen snel en onderneemt het college actie om dit probleem aan te pakken! Voor de VVD Schiedam is de bereikbaarheid van Schiedam via auto, OV & fiets een topprioriteit! Lees hieronder de vragen.

Op de 's-Gravelandseweg - een belangrijke ontsluitingsweg voor Schiedam Noord - staat bijna elke werkdag tussen half vijf en zes uur een file. Het verkeer hoopt op voor de rotonde die deze weg verbindt met Zwaluwlaan en Slimme Watering. Raadslid Bertus Feelders heeft namens de VVD-fractie hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Die vragen lees je hieronder.

"Vrijwel elke middag ontstaat er een file ter hoogte van de Burger King op de ’s-Gravelandseweg tot en met de rotonde die overgaat in de Slimme Watering en de Zwaluwlaan. Betreffende: In het kader van het geplande onderzoek (2019) betere ontsluiting Schiedam Noord van het programma: Ruimtelijke inrichting in samenhang prestatie 5 heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Kan het college de doorstroming in de avondspits bij de rotonde in Schiedam Noord betrekken bij het onderzoek naar de aanleg van de Polderdwarsweg?
2. Kan daarbij specifiek onderzoek gedaan worden of het ruimtelijk en verkeerskundig mogelijk is om aan de noordzijde van de rotonde het fietspad te verleggen en een extra rijbaan te creëren met korte op en afrit die louter bestemd is voor verkeer dat op de rotonde rechtdoor rijdt?"

Namens de VVD-fractie