'Tegel eruit plantje erin' de VVD Schiedam gaat voor groen!

‘Tegeltje eruit plantje erin’. Een ludieke actie waarbij Schiedammers een tegel konden ruilen tegen een prachtige plant (de zonnehoed). Bijna 100 planten zijn uitgedeeld afgelopen zondag in de Educatieve tuin ‘De Groene Raat’; een enorm succes!

Schiedammers zijn zich bewust wat een tekort of een teveel aan water voor hun leefomgeving kan betekenen. Dit bleek al snel na de opening van wethouder Ooijevaar waarbij hij nog eens duidelijk heeft uiteengezet dat, willen we de stad klaar maken tegen water over- en onderlast, we deze klus samen moeten klaren.

Dat Schiedammers hier bewust mee bezig zijn heb ik persoonlijk mogen ervaren, omdat ik samen met medewerkers van Irado de tegels hebben ingenomen en de planten uitgedeeld. Tijdens dat proces hebben wij interessante ideeën meegekregen van bewoners uit verschillende wijken. Ook heb ik kunnen ervaren dat, als je spreekt met de bewoners dat niets moet, maar er wel een probleem is als we niets doen, zij zelf met ideeën en suggesties komen. Dit lijkt mij als volksvertegenwoordiger een mooi voorbeeld van een pact met de stad aangaan.

Het is goed dat we op deze ingeslagen weg tot en met december met de Schiedammers in gesprek blijven door soortgelijke acties te blijven initiëren. Zodat: als we in 2020 daadwerkelijk de vrijgemaakte subsidie voor klimaatadaptatie gaan inzetten, we dat met een brede consensus onder de Schiedammers kunnen bewerkstelligen.

Bertus Feelders

Lid van de klankbordgroep klimaatadaptatie voor de VVD.

14-07-2019