Wall of Fame voor Schiedamse sporters

Een “Wall of Fame” voor Schiedamse sporters

Wat is de stand van zaken van de unaniem door de Schiedamse raad aangenomen motie “Eerbetoonaan Schiedamse sporters: Wall of Fame”? De raadsleden Bertus Feelders (VVD) en Jaap Pegtel (CDA), beiden een groot voorstander van het tot stand komen van de Wall of Fame, hebben het volstevertrouwen dat deze “eregalerij” er ook daadwerkelijk gaat komen. Maar hoe zou deze eruit kunnen komen te zien? Die vraag vormde de aanleiding voor een tocht van de twee raadsleden langs enkele gemeenten, waar een eregalerij al is gerealiseerd....

Lees het volledige artikel via deze link.

...Als er ideeën zijn over hoe de eregalerij eruit kan komen te zien, of als men vindt dat er Schiedamse sporters zijn die zeker een plaatsje verdienen, mail dan met een van beide raadsleden: bertus.feelders@gmail.com of pegtelj@gmail.com.