Viering oud en nieuw is feest, met vuurwerk!

In de vorige raadcyclus bespraken we de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling en de aanpak voor de komende jaarwisseling. Het inluiden van het nieuwe jaar moet een feest zijn. Iedereen die op een verantwoorde wijze met vrienden en familie vuurwerk wil afsteken om het nieuwe jaar in te luiden moet dat kunnen blijven wat de VVD betreft. Wel is het belangrijk dat overlast door (illegaal) vuurwerk zo veel mogelijk wordt beperkt. De VVD is ervan overtuigd dat de vele maatregelen die gemeente in de afgelopen jaren heeft genomen succesvol zijn en dat we in Schiedam een goede en effectieve aanpak hebben.

Een van de keuzes die voorlag betrof de systematiek van lokale vuurwerkverboden. Op dit moment is het op oudejaarsavond in Schiedam in principe vrij om vuurwerk af te steken, behalve in de door de burgemeester aangewezen vuurwerkvrije zones. Rotterdam heeft een nieuwe systematiek bedacht: in principe is vuurwerk afsteken in de stad tijdens de komende jaarwisseling verboden, behalve in specifiek daarvoor aangewezen gebieden. Dit lijkt op het eerste oog een fundamenteel verschil, maar in feite is het verschil alleen maar cosmetisch: momenteel is praktisch heel Rotterdam is aangewezen als afsteekgebied, terwijl in Schiedam op relatief veel plekken een afsteekverbod geldt. Al met al lijkt de VVD de Rotterdamse systematiek vooralsnog niets anders dan symboolpolitiek en het heeft wat ons betreft nog geen toegevoegde waarde hebben ten opzichte van ons Schiedamse systeem. Wel vinden we het goed dat de ontwikkelingen in onze buurgemeente goed worden gevolgd.

Afgelopen jaarwisseling waren er in Schiedam 33 vuurwerkvrije zones. In de afgelopen jaren is het aantal vuurwerkvrije zones telkens toegenomen. Bij de evaluatie wordt opgemerkt dat het erg lastig om al deze vuurwerkvrije zones te handhaven. Vorig jaar heeft onze fractie het college al opgeroepen selectiever vuurwerkvrije zones aanwijzen en die dan ook strakker gaan handhaven. Sommige vuurwerkvrije zones zijn heel begrijpelijk; denk bijvoorbeeld aan de omgeving van de kinderboerderij in het Beatrixpark. Andere vuurwerkvrije zones zijn, met goede bedoelingen, toegevoegd in afgelopen jaren maar je kunt je afvragen of ze wel noodzakelijk en wenselijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de vuurwerkvrije zones rondom verzorgingshuizen. In eerste instantie werd gedacht dat de bewoners graag rust zouden hebben en een vuurwerkvrije zone met open armen zouden ontvangen. Er was afgelopen jaarwisseling bij Frankeland echter veel teleurstelling toen het om 12 uur ’s nachts toch wel heel erg stil bleef. Daarom is het goed dat het college kritisch gaat kijken naar de noodzaak van de individuele vuurwerkvrije zones en in gesprek gaat met organisaties over de vraag of een vuurwerkvrije zones rondom hun organisatie wel wenselijk is.

Tot slot wil ik nog een opmerking maken over geweld tegen hulpverleners. Tegenwoordig is dat helaas onlosmakelijk verbonden is met de jaarwisseling en dit zou zwaarder moeten worden bestraft. Recentelijk is er weer een stap gezet: de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners is verhoogd. Daarnaast krijgt de politie binnenkort beschikking over de taser, wat hopelijk de veiligheid van agenten kan vergroten, ook tijdens de jaarwisseling. Laten we tijdens de komende jaarwisseling allemaal even stilstaan bij wat een ongelofelijk belangrijk werk de brandweer, ambulancepersoneel en politie doen om ons allemaal veilig te houden.