De VVD Schiedam trapt de begrotingsbespreking af

Voorzitter, 

Ik ben een VVD'er. Een liberaal. Een Schiedammer geboren in Vlaardingen. Opgegroeid in een omgeving waar linksig werd gedacht. Ja, voorzitter uiteindelijk is het toch nog goed met me gekomen. Centraal bij ons stond dat als je iets van je leven zou willen maken, je het zelf moet doen. Wil je iets bereiken dan moet je inzet tonen. Loop je tegen problemen aan, dan helpen familie en vrienden je. Zit je echt diep in de put, dan is de overheid daar om je te helpen naar zelfstandigheid.

Belangrijkste hierbij is vrijheid. De vrijheid om je eigen keuzes te maken. Zelf beslissen of je na de mavo door gaat leren of gaat werken. Of je de politiek in gaat of een onderneming begint. Of allebei. Pak de regie op je eigen leven, laat dit niet bepalen door anderen. Door familie. Door vrienden. Door religie of ongeschreven regels. Plan je leven en haal alles eruit. Of doe dat niet. De keuze is aan jou.

En verkeerde keuzes maken hoort bij het leven. Daar leer je van en hopelijk maak je niet nog een keer dezelfde fout. En als ik door onze mooie binnenstad fiets zie ik wel wat verkeerde beslissingen. Een betonnen flat tussen grachtenpanden bijvoorbeeld. Een ‘moderne’ gevel op een oud pand wat gewoon spuuglelijk is. Hallo Hoogstraat 85. Hallo gemeente, waarom doen we daar niet iets aan? Eeuwig zonde. En voorzitter, wij hebben ook een wijk dat ‘Havens en Grachten’ heet en een stukje daarvan is wel aan vernieuwing toe. Ik bedoel het wijkje achter het museum, alle zijstraatjes van de straat Baan. U kent mij als een genuanceerd persoon, maar als ik daar doorheen fiets denk ik bijna wanneer komen de bulldozers? Maar dat zeg ik natuurlijk niet, u kent mij. Voor een stad als Schiedam met een trekpleister zoals de historische binnenstad kan dit niet. Het zijn ontsierende panden met geen sfeer, en zeker met het oog op het verduurzamen van onze woningvoorraad verdienen deze mensen betere huizen. Want voorzitter, dit zijn veelal huurwoningen van Woonplus en binnenkort staat er volgens ons een renovatie in de planning. Laten we dan kiezen voor de sloophamer en nieuwe duurzame huizen in de oude stijl terugplaatsen. Uiteraard met het behoud van de sociale huurwoningvoorraad in heel Schiedam en het volgen van de regionale afspraken, daar staat de VVD voor. Het historische karakter van de binnenstad zou weer in ere hersteld kunnen worden waarmee we ook de economische vitaliteit van de stad versterken. We vragen het college om het gebied tussen havens en grachten op de schop te nemen en de binnenstad een verdere impuls te geven.

Gelukkig doen veel mensen dat ook. En bedrijven, dat zien we ook veel in Schiedam. Kleine bedrijven die op de Hoogstraat zitten en iets moois willen maken en een boterham willen verdienen. Grote bedrijven die oog hebben voor hun omgeving en samenwerken met de gemeente en andere bedrijven. Voorzitter, die moeten we koesteren, want ze betalen samen met de Schiedammer de investeringen die gedaan worden in deze begroting.

En de VVD wil een Schiedam waar de lasten normaal zijn en waar het geld goed besteed wordt. De VVD ziet dat de financiën onder druk staan in Schiedam, het gaat nog goed maar we balanceren op het randje. De VVD gaat niet de lokale lasten verhogen anders dan met de inflatie. Ja voorzitter, dat betekent dat als dat moment er is, dat we keuzes moeten gaan maken. Dat betekent dat we onze ambities moeten bijstellen.

En ambities bijstellen kan voelen om te verhuizen van een groot huis naar een kleiner huis. Maar voorzitter, dat willen veel mensen best wel. Nu is vaak zo dat oudere mensen in grote huurhuizen wonen voor een bescheiden huur, maar niet verhuizen naar een kleiner huis omdat dan de huur hoger kan worden. Zo zet je de huizenmarkt op slot en stromen mensen niet door waardoor gezinnen geen huis kunnen vinden. Voorzitter, dit vinden wij ongewenst. Kan het college toezeggen dat hier aandacht voor is en dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing? En er is een tekort aan woningen in Schiedam. Flexwoningen, dit zijn tijdelijke woningen die snel gebouwd kunnen worden, kunnen dit probleem helpen verminderen. Daarom dienen wij een motie samen andere partijen om dit te realiseren en onze ambitie kenbaar te maken.

Ambities moet je ook hebben. Met ambities moet je mensen motiveren, motiveren om de ambities te omarmen. En hoe doe je dat het beste? Door mensen te overtuigen met standpunten, met argumenten, met passie, met woorden! Wij politici noemen dat ook wel debatteren. En dat dat doen we te weinig in deze raadszaal. We hebben het er al lang over, er worden kleine stapjes gezet maar we gaan te langzaam voorzitter. Ik zou het op prijs stellen als ik nog in deze raadsperiode altijd sta als ik praat en niet aan een tafel hang. Dat ik iemand in de ogen kan kijken als ik debateer. Dat ik niet eenzijdig sta te zenden zoals nu voorzitter, maar dat ik mensen kan overtuigen door te debatteren. Ik heb het geluk dat ik de eerste spreker ben en dat iedereen, nou ja bijna iedereen, nog fit is. Maar de laatste spreker, na 14 spreekbeurten, zal het een stuk moeilijker krijgen. Iedereen heeft dan intussen het halve internet uitgelezen. En dat vind ik zonde, want politiek moet mensen boeien! 

Voorzitter, dank.