Verkoop is goed voor de Schiedammer!

Verkoop is goed voor de Schiedammer! 

Vandaag heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie van de VVD om op hoofdlijnen de gelden die uit de verkoop van Eneco te borgen. In april 2019 heeft de VVD een motie ingediend samen met het CDA, DENK, D66 en het AOV om het voornemen om de aandelen te verkopen in te zetten. Dat is nu definitief geworden met het aannemen van het raadsvoorstel, waarbij met de aangenomen motie geregeld wordt hoe het geld uitgegeven gaat worden. 

De fractievoorzitter van de VVD Onno Spek is tevreden met het resultaat: ‘Eneco is, na de splitsing een commercieel bedrijf op een commerciële markt geworden. Waar wij als aandeelhouder, met iets meer dan 1 procent niks in te zeggen hebben. Een veel genoemd argument om niet te verkopen is dat energie een eerste levensbehoefte is. Ja, brood en melk ook. Misschien nog wel meer dan energie. Dus dan zouden wij als gemeente aandelen moeten hebben in supermarkten? Nee, natuurlijk niet. Dat is wettelijk geregeld en daarom zijn overheidsbedrijven niet nodig hiervoor’. 

Schiedam ontvangt bij de verkoop bijna 42 miljoen euro. De motie regelt op hoofdlijnen waar het geld voor gereserveerd moet worden. ‘Ik ben heel blij dat we met zoveel partijen tot een besluit zijn gekomen waarbij centraal staat dat de Schiedammer er iets aan moet hebben. Het kan niet zo zijn dat we over twee raadsperiodes ons afvragen waar al het geld is gebleven. We gaan het dus niet uitgeven aan linkse of rechtse hobby’s!, aldus Spek. 

Van het bedrag van 42 miljoen is bijna 60% procent gereserveerd voor het versterken van de financiële positie van Schiedam. Denk hierbij aan het afdekken van de gemiste inkomsten van het Eneco dividend dat jaarlijks aan Schiedam uitgekeerd wordt. Volgens Spek is het belangrijk dat er geld wordt geïnvesteerd in de stedelijke ontwikkeling. ‘Schiedam staat voor een enorme opgave om genoeg woningen te bouwen. Dit kost geld, maar het is belangrijk dat Schiedammers in Schiedam kunnen blijven. Of je veel geld te besteden hebt of niet, of je oud bent of jong, er moeten voldoende huizen zijn voor iedereen. Daarom komt hier een financiële impuls voor’. Wat de Schiedammer ook gaat merken is het opknappen van de openbare ruimte en de voorzieningen. In de motie zijn bedragen genoemd voor het vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen en sportieve ruimte. Maar ook de groene openbare ruimte krijgt een upgrade, zodat Schiedam nog mooier zal worden. ‘En daar doen we het allemaal voor. De verkoop moet goed zijn voor de Schiedammer’. 

----------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u Onno Spek bereiken op 06-25117618 en onnospek@outlook.com