Reactie VVD Schiedam over de evaluatie van StroomOpwaarts

Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Sandra Beenhakker over de evaluatie van StroomOpwaarts tijdens de Gemeenteraad van 10 maart 2020.

Vanavond spreek ik namens de fracties van de VVD, CDA en het SLV over de evaluatie de business case Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts heeft aan haar opdracht voldaan, zelfs beter dan verwacht! 

Maar de VVD vindt het een gemiste kans dat de diepgang van het onderzoek te wensen overlaat. Naar analogie van het voorbeeld van de heer Van Kraaij, de Volkswagen Golf van de oude dame waar niet zoveel mee is gereden, is onderzocht op lak, banden en olie. Helaas zijn de geluiden van de motor niet onderzocht, die is niet meegenomen in het onderzoek.

De klanttevredenheid scoort een 6,8. De VVD is niet ontevreden met dit cijfer want het ligt boven het landelijk gemiddelde. Echter in bijna alles wat de cliënt, de Schiedammer, ervaart zien we een verslechtering of zelfs een forse verslechtering.

In de raadscommissie geeft de wethouder aan dat er een verzuimplan is opgesteld en dat het zijn aandacht heeft. Stroomopwaarts heeft afscheid genomen van haar arbodienst, werkt al een tijdje met een tijdelijke oplossing, een bedrijfsarts en verzuimcoaches.  Juist in deze situatie is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Arbodienst buiten spel staat.

Er zijn geen Sociaal Medische Teams,  incident volgt op incident en de medewerkers die wij gesproken hebben ervaren een sterk gevoel van onveiligheid. De VVD acht het van belang dat hier blijvende aandacht voor is en dat er verbetering in komt en is dus benieuwd naar de haalbaarheid van het verzuimplan

Voorzitter, het college heeft niets gedaan met de aanhoudende signalen die de VVD heeft aangereikt. De VVD heeft meer dan eens verzocht om meer bedrijven te betrekken in uw onderzoek; zij kunnen immers het vliegwiel zijn om cliënten in dienst te nemen en daarmee bij te dragen aan een verdergaande verbetering van de resultaten. Daarmee wordt Stroomopwaarts van vangnet weer die welbekende trampoline en komt werk binnen handbereik van meer mensen.

Er is ten behoeve van het onderzoek een werkgeversbijeenkomst georganiseerd. Hier waren vijf bedrijven aanwezig. Deze bedrijven doen actief zaken met Stroomopwaarts. Een goede zaak. Maar is het niet veel waardevoller te onderzoeken waarom andere bedrijven geen zaken met Stroomopwaarts (meer) doen? Een toezegging over een mogelijke samenwerking tussen Sociaal Economisch Netwerk en de Riverboard is wat ons betreft echt te mager. Wat gaat het college nog meer doen?

Wij begrijpen heel goed dat Berenschot adviseert meer rust in de organisatie te brengen.

Het onderzoek was wat betreft de VVD in ieder geval voor de gemeenteraad een stuk waardevoller geweest op het moment dat u de signalen vanuit de gemeenteraad had meegenomen in het onderzoek en de focus niet alleen had gelegen op de targets, cijfers en resultaten maar ook op respect, medewerkers betrokkenheid en vertrouwen. Bij het opstellen van de strategie moet hier meer aandacht voor komen.

De VVD het CDA en SLV hechten veel waarde aan de te ontwikkelen strategie. Van belang is dat de Raad hierbij goed betrokken is en blijft. En met 'betrokken blijven' bedoelen wij niet het aanhoren van presentaties, nee wij willen structureel meegenomen worden bij de ontwikkeling van de strategie en ook echt een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Kan het college toezeggen dat er een plan gemaakt zal worden om dit structureel vorm te geven en dit zo snel mogelijk met de Raad te delen, zodat wij onze kaderstellende rol goed kunnen uitvoeren? Graag een toezegging van het college.

Voorzitter, dank.