Afsteekverbod siervuurwerk is geen goed idee

Voorzitter,

De VVD was, is en blijft tegen het opnemen van een lokaal afsteekverbod van sierpotten in de APV. Of de ingangsdatum nu komende jaarwisseling is of die daarna, wij vinden dit APV-verbod een verkeerd middel om de problematiek rondom de jaarwisseling aan te pakken.

Hoewel een jaar uitstel van het verbod iets minder erg is dan een verbod dit jaar, geven we onze Schiedamse ondernemers en kopers van sierpotten nog steeds een barslecht perspectief ten opzichte van veel andere gemeenten. Daarom zullen wij niet met de APV-wijziging en niet met het amendement instemmen.

Het zou veel passender zijn om de volgende jaarwisseling af te wachten waarin knalvuurwerk en vuurpijlen voor het eerst verboden zijn. Dan zullen we zien of de legale sierpotten waartegen in de raad fel wordt geageerd daadwerkelijk het probleem vormen. 

Daarnaast is en blijft het wat de VVD betreft onzinnig om lokaal het afsteken van siervuurwerk te verbieden, zo lang het wel verkocht mag worden. 

Vanavond zien we dat GroenLinks geïnspireerd is geraakt door D66 en ook in de draaimolen is gestapt. Begin dit jaar en vorige week vertelde GroenLinks ons nog dat nóg een jaarwisseling met sierpotten levensgevaarlijk zou zijn en een ramp voor het milieu. Deze waarschuwing was volgens hen zelf blijkbaar ook zwaar overdreven, want GroenLinks steunt nu een amendement van D66 om het afsteekverbod een jaar uit te stellen. 

 

D66 had het er afgelopen raadcommissie erg moeilijk mee om te onderkennen dat hun steun aan de GroenLinks-motie in maart veel te makkelijk was gegeven en dat het principebesluit tot een verbod dit jaar erg ondoordacht was. Het is heel erg sympathiek van GroenLinks dat ze door het amendement te steunen bereid zijn om de geloofwaardigheid van D66 te redden, maar dit gaat wel ten koste van de geloofwaardigheid van GroenLinks zelf.

De voorstanders van een verbod zeiden in maart en herhaalden woensdag nog dat Schiedam het afvoerputje van Rotterdam zou worden als we dit jaar geen verbod instellen. Nu vinden dezelfde raadsleden een verbod vanaf volgend jaar toch helemaal prima.

We zullen komende jaarwisseling zien of Rotterdammers massaal met auto’s, metro’s en bussen vol met sierpotten naar Schiedam komen waarvoor wij werden gewaarschuwd door onder meer PS en DENK. Uiteindelijk zal blijken dat zij toen óf schromelijk overdreven, óf dat zij Schiedam 1 jaarwisseling onnodig aan dit leed hebben blootgesteld door het amendement.

Voorzitter, ik zal afronden en laat ik dat zo vlak voor het reces toch positief doen. De VVD is verheugd dat we in ieder geval nog 1 jaarwisseling in Schiedam zullen meemaken waarin sierpotten mogen worden afgestoken terwijl knalvuurwerk en vuurpijlen verboden zijn. 

Tijdens de komende jaarwisseling kan dan de overbodigheid en de voorbarigheid van het besluit dat vanavond wordt genomen worden aangetoond. Wij hopen dat wanneer dit is gebeurd, partijen over hun schaduw heenstappen en Schiedammers het siervuurwerk weer teruggeven.

Dank u wel.

 

Raadslid Tom Janssen