Betoog Annebeth over Jeugdhulp in raadscommissie

In de raadscommissie van 27 oktober sprak ons raadslid Annebeth Wilton over Jeugdhulp. Een moeilijk maar oh zo belangrijk onderwerp. Lees hier Annebeth's betoog. Het MVS Koersdocument Jeugdhulpmodel werd besproken deze vergadering. Deze kunt u hier lezen. Lees hieronder Annebeth's betoog:


Meneer de voorzitter, de Schiedamse VVD is blij met de terugtrekkende beweging die wordt ingezet richting de GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpregio Rijnmond). Zoals u weet is het de VVD een doorn in het oog dat niet méér wordt aangesloten op de 'civil society' en daar is in de nieuwe voorstellen meer kans op dan in de huidige setting van GRJR. Al eerder nam de VVD het initiatief om wat te doen aan schulden en armoedebestrijding met haar initiatief raadsvoorstel ‘Perspectief op een toekomst’ en daarmee werd ook ingezet op het verbeteren van de situatie van jongeren die in armoede opgroeien. Armoede, schaarste, we herhalen het nog maar eens, is de basis van veel ellende, dat geldt ook voor onze jongeren die in zo’n setting opgroeien. De rol van de WOT's mag best versterkt worden maar dan wel binnen kaders, met goede afspraken e.d. U bedeelt het WOT een belangrijke plaats toe met social workers als ultieme vorm van begeleiding. Shaped social workers klinkt mooi, maar is net als de combi 'bottom-up en tegelijkertijd top-down' een holle frase. Elke specialist heeft een goede basiskennis nodig, dat is niets bijzonders en dat geldt ook voor social workers. Laat u niet zand in de ogen strooien met dergelijk taalgebruik: het levert niets op. De voorgestelde bouwstenen lijken zo volstrekt logisch en verantwoord. Maar zijn wel wat dunnetjes. Natuurlijk staat het kind centraal, wie anders? Ja en de school speelt een belangrijke rol, ook helder, maar voor innovatie in de begeleiding is geen plaats. De praktijkondersteuner Jeugd gaat de huisarts verlichten en kan beter doorverwijzen naar lichtere zorg en tijd overbruggen… Wel erg idealiter geschetst. Klinkt als regenbogen en vlinders in uw wereld. Is het niet verstandiger om de huisarts beter op te leiden en te trainen? Het merendeel in deze regio is toch in loondienst bij DSW, die is daar ook bij gebaat. Flexibiliteit met een specialistisch ambulant team. De VVD is wel benieuwd naar de uitwerking van deze benadering maar heeft wel twijfels in hoeverre een dergelijk team zichzelf gaat bezighouden. En dan nog een dingetje: jongeren die in dwang-Jeugdhulp komen en die 18 worden, gaan we die nu meteen vastpakken en begeleiden? Dat voorkomt een hoop ellende zoals dakloosheid. Of laten we de verantwoordelijkheid dan helemaal los? Hoe zit dat? De VVD is er altijd voorstander van om goede kwaliteit te leveren, ook in de hulpverlening aan onze jongeren. Dat betekent dus concreet met goede specialisten, bij voorkeur klinisch psychologen, Als dat nodig is. Maar met een sportcoach, en een netwerk van vrijwilligers als het kan. Dat vangnet, die civil society is van wezenlijk belang. Maar weet u, meneer de voorzitter dat klinisch psychologen schaars zijn in Nederland? Juist afgelopen week is er een rapport van de psychologen beroepsgroep verschenen waarin duidelijk werd dat maar weinig psychologen ook werkelijk in staat zijn te functioneren als hulpverlener. Let wel: eigenlijk alleen klinisch psychologen zijn opgeleid en in staat om zich te buigen over therapie en behandeling van de gekwetste kinderziel. Van die specifiek opgeleide psychologen, die een post master hebben gedaan, zijn er veel en veel te weinig. Maar meneer de voorzitter, als u ernstige longproblemen hebt, laat u u dan adviseren door de huisarts of vraagt u advies aan een longspecialist?