Geweld hoort nergens thuis

Bij huiselijk geweld denken we al snel aan een krantenkop als: ‘Man slaat vrouw bont en blauw’. Er zijn echter meer vormen van huiselijk geweld die voor velen van ons onbekend zijn. Het is een onderwerp waar een taboe op rust. Na een unaniem aangenomen motie in september 2020 ‘Aanpak huiselijk geweld moet prioriteit zijn’ zijn Sun van Dijk, Petra Zwang, Christien Bruggeman, Gurcu Polat, Anouschka Biekman en Sandra Beenhakker aan de slag gegaan om dit probleem aan te pakken. 

 

In december 2020 organiseerden zij een regionale bijeenkomst waarbij meer dan 80 belangstellenden uit de regio Rotterdam-Rijnmond deelnamen aan de online sessie. Hieruit kwam naar voren dat Schiedam op een aantal punten goed scoort maar dat er ook een aantal verbetermogelijkheden zijn. Een van de verbeterpunten die naar voren kwam was het gebrek aan samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid. De beschermpartners in de stad, organisaties die in de keten werken om huiselijk geweld aan te pakken, zijn niet altijd goed op de hoogte van elkaars werkwijze.

 

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari is het Initiatiefvoorstel ‘geweld achter de voordeur’ unaniem aangenomen. In het voorstel vragen wij aandacht voor het probleem van huiselijk geweld. 

 

Het voorstel roept op tot een campagne om mensen bewust te maken van welke vormen van huiselijk geweld er zijn. Wat zijn de signalen waar je op kunt letten? Waar kun je terecht met een hulpvraag? Dit zijn vragen die de bewustwordingscampagne zal helpen beantwoorden.

 

Onze ambitie is om de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid te verbeteren. We gaan komend jaar samen met de beschermpartners in gesprek om verbeterkansen te onderzoeken. Open gesprekken, kennis over aanpak en werkwijze delen om zodoende van elkaar te leren. Juist de verbinding en een integrale aanpak kunnen bijdragen aan een adequate hulp voor de slachtoffers en daders van geweld achter de voordeur. Wij houden u graag op de hoogte! 

 

Sandra Beenhakker